telefon kontaktowy
665 558 081

ZAMKNIJ
Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:*
Kod z obrazka:*
Treść zapytania:*
Tu jesteś    Strona główna   /   Szkolenia    /    Akademia Trenerów Charyzma
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami w naszej firmie.

Data dodania: 2015-05-09
Akademia Trenerów Charyzma
Zapraszamy na sześciodniowe szkolenie w Warszawie. ...więcej

Akademia Trenerów Charyzma

AKADEMIA TRENERÓW CHARYZMA

Nowoczesne organizacje XXI w. nieustannie się rozwijają, inicjują proces ciągłego uczenia się i podnoszą kwalifikacje swojej kadry. Aby proces był sprawny i przynosił spodziewany efekt, należy skupiać się na ciągłym podnoszeniu kompetencji pracowników. Nie tylko wzrost poziomu wiedzy i umiejętności pracowników, ale również odpowiednio kształtowane postawy gwarantują firmom wzrost jakości i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów.

Cele w tym zakresie realizują zatrudniając firmy szkoleniowe lub pojedynczych Trenerów tzw „wolnych strzelców”, specjalizujących się w wąskiej dziedzinie biznesu. Bardzo wygodnym i popularnym rozwiązaniem jest również zatrudnianie trenera wewnętrznego.

Na rynku pracy istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na trenerów o czym świadczą ilości ogłoszeń na portalach internetowych firm poszukujących trenerów.

Kim jest Trener Biznesu ?

To osoba, która posiada wysokie kompetencje merytoryczne w dziedzinie w jakiej się specjalizuje. Przygotowując program szkoleniowy diagnozuje obszary kompetencyjne wymagające wzmocnienia i dostosowuje go do aktualnych potrzeb firmy. Trener podczas prowadzonych zajęć realizuje założone cele szkoleniowe. Kształtuje postawy uczestników treningu, wpływa na przekonania, dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności. Trener to człowiek, który nieustannie podnosi swoje kompetencje, ciągle się uczy i inspiruje do samorozwoju.

 

KORZYŚCI

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

 • poznają specyfikę zawodu Trenera,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach merytorycznych,
 • udoskonalą kompetencje w zakresie wystąpień publicznych,
 • będą potrafili trafnie zidentyfikować osobowości nie tylko uczestników szkoleń,
 • będą wiedzieli, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia w pracy trenera,
 • nauczą się reagować na trudne sytuacje w kontaktach interpersonalnych,
 • rozwiną umiejętności posługiwania się technikami werbalnymi i niewerbalnymi,
 • doświadczą pracy z wybitnymi Trenerami polskiego rynku szkoleniowego,
 • praca w małej grupie (max 20 osób) pozwoli na doświadczenie wysublimowanych metod pracy z grupą,
 • będą kreować i przekuwać w warsztat własne pomysły na prowadzenie szkoleń,
 • nauczą się tworzyć narzędzia pracy trenera,
 • będą wiedzieć jak wypromować swoją osobę i znaleźć się na rynku szkoleń.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, odgrywanie ról, kwestionariusze do autoanalizy oraz krótkie wykłady i dyskusje.

Ważnym narzędziem wykorzystywanym podczas zajęć jest odgrywanie ról przez uczestników na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy, odnoszących się do tematyki szkolenia: planowania, delegowania celów i zadań podwładnym, monitorowania realizacji celów, dawania informacji zwrotnych, działań coachingowych i motywowania. Scenki te, związane z różnorodnymi aspektami zarządzania są nagrywane, a następnie omawiane.

 

GRUPA DOCELOWA

 

Akademia dedykowana jest dla osób zajmujących się szkoleniami bądź chcących się nimi zajmować:

 • Trenerzy wewnętrzni,
 • Osoby zamierzające pracować w zawodzie trenera,
 • Menedżerowie i pracownicy działów HR,

 

WIELKOŚĆ GRUPY

Max 20 osób

CZAS TRWANIA:

176 godzin,

9 miesięcy, 11 zjazdów dwudniowych

 

RAMOWY PROGRAM AKADEMII

 

ZJAZD I – EKSPOZYCJA PUBLICZNA TRENERA – CZYLI WYSTĄPIENIA PUBLICZNE JAKO CHLEB POWSZEDNI (2 dni - 16 godzin)

 • Wprowadzenie do programu zajęć
 • Trener na rynku szkoleń
 •  Etyka w zawodzie Trenera
 • Warsztat Trenera
 • Przygotowanie wystąpienia publicznego
 • Autoprezentacja i pierwsze wrażenie jako narzędzia kształtowania wizerunku i autorytetu  trenera
 • „Gorące pytania” na chłodno, czyli reakcja na niespodziewane tematy
 • Budowanie relacji z uczestnikami
 •  Forma i treść wystąpienia

 

ZJAZD II – KOMUNIKACJA A SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH (2 dni – 16 godzin)

 • Struktury językowe w prezentacjach
 • Osobowość Trenera jako osobista stylizacja zachowania i wypowiedzi
 • Składniki skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – świadome kreowanie komunikatów i dbanie o spójność
 • Umiejętności komunikacyjne – praca głosem, postawa, gestykulacja, mimika
 • Automotywacja w pracy Trenera

  

ZJAZD III – SPECYFIKA UCZENIA SIĘ LUDZI DOROSŁYCH (2 dni – 16 godzin)

 • Wiedza
 • Umiejętności
 • Postawy
 • Przekonania
 • Proces uczenia się i zmiany
 • Cykl Davida Kolba
 • Mapy myśli
 • Burza mózgów
 • Zasady zapamiętywania przez ludzi dorosłych

 

ZJAZD IV – PROJEKTOWANIE SZKOLENIA (2 dni – 16 godzin)

 • Wielopoziomowe projektowanie procesu szkoleniowego
 • Zarządzanie celami szkoleniowymi
 • Monitorowanie projektu szkoleniowego
 • Zarządzanie sobą w czasie podczas projektowania szkolenia
 • Planowanie podczas projektowania szkolenia
 • Schemat szkolenia
 • Realizacja szkolenia
 • Zakończenie szkolenia

 

ZJAZD V – ZARZĄDZANIE GRUPĄ SZKOLENIOWĄ (2dni – 16 godzin)

 • Proces grupowy (faza orientacji, faza konfliktu, faza realizacji, faza współpracy, faza pożegnania) i jego wykorzystanie do potrzeb szkolenia
 • Konstruktywny konflikt grupowy
 • Techniki wywierania wpływu
 • Typologia uczestników projektu szkoleniowego
 • Różne rodzaje postawy trenera jako lidera/ moderatora/ przewodnika/ towarzysza/ członka zespołu
 • Grupa uczestników jako zespół

 

ZJAZD VI - TRUDNE SYTUACJE W PRACY TRENERA (2 dni – 16 godzin)

 • Konflikt i jego płaszczyzny
 • Trudny uczestnik
 • Trudne zachowania
 • Komunikacja w kryzysowych momentach– czyli jak odpowiedzieć na „Trudne pytania”
 • Świadome rozpoznawanie nieformalnych liderów grupy
 • Perswazyjne techniki zarządzania uczestnikami
 • Aktywizacja do pracy poprzez motywację pozytywną

 

ZJAZD VII - ZASADY STOSOWANIA POMOCY WIZUALNYCH PODCZAS SZKOLENIA (2 dni – 16 godzin)

 • Materiały szkoleniowe (metodologia przygotowania)
 • Prezentacje multimedialne (metodologia przygotowania)
 • Zasady pracy z Flipchartem
 • Zasady pracy z laptopem i rzutnikiem multimedialnym
 • Zasady pracy z tablicami interaktywnymi

 

ZJAZD VIII - TWORZENIE NARZĘDZIA PRACY TRENERA (2 dni -16 godzin)

 • Ćwiczenia (indywidualne i zespołowe)
 • Mini wykład
 • Dyskusje moderowane
 • Scenariusze szkoleń
 • Case study
 • Gry szkoleniowe
 • Programy szkoleniowe
 • Filmy szkoleniowe

 

ZJAZD IX - AUTOPROMOCJA TRENERA I JEGO FIRMY (2 dni – 16 godzin)

 • Kreowanie wizerunku marki w procesie sprzedaży własnych usług
 • Kreowanie wizerunku w biznesie
 • PR trenera w środowisku szkoleniowym
 • Publikacje
 • Portale internetowe dedykowane dla Trenerów Biznesu
 • Pozyskiwanie klientów i zleceń 

 

ZJAZD X - SRZEDAŻ USŁUG SZKOLENIOWYCH (2 dni – 16 godzin)

 • Rynek szkoleń w Polsce
 • Budowanie oferty szkoleniowej
 • Przygotowanie do sprzedaży
 • Ścieżka sprzedaży
 • Reframing – zmiana sposobu postrzegania oferty
 • Budowanie dynamicznych i długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

 

ZJAZD XI - PROCES ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI (2dni – 16 godzin)

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Ustalanie harmonogramu szkoleń
 • Ustalanie budżetu – negocjacje
 • Wybór tematyki szkoleniowej
 • Wybór firmy szkoleniowej
 • Ocena efektywności szkoleń

 

ZAPISY ON-LINE

ZAPISZ SIĘ

Skorzystaj już dziś z formularza on-line

Nasi trenerzy szkolili dla
Dane adresowe

CHARYZMA Sp. z o.o.
kontakt@charyzma.biz

NIP: 879-262-02-01
REGON: 340712190
IDEA BANK: 34 1950 0001 2006 0738 9290 0002
KRS:0000348057
Social MediaRealizacja: Dpl Agency
Tworzenie Stron Internetowych