Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
O firmie

Partnerzy

Tu jesteś ikona Strona główna ikona O mnie ikona Partnerzy

Partnerzy

Maciej Kletkiewicz

   Trener/ Coach/ Praktyk NLP w biznesie

   kontakt: m.kletkiewicz@charyzma.biz, tel: 666 300 840

Piotr Sajewicz

Doświadczenie zawodowe (biznesowe i trenerskie):

Praktyk zarządzania – zdobył unikatowe doświadczenie  z zakresu zarządzania zespołem i działania w sytuacjach trudnych  i kryzysowych odpowiadając za pracę  120 osobowego zespołu funkcjonującego na terenie kraju i poza nim.

Od 1995r. realizuje warsztatowe projekty szkoleniowe i doradcze.

Projektuje, realizuje i dokonuje ewaluacji cykli szkoleniowych dla pracowników na różnych szczeblach organizacji.

Realizuje projekty szkoleniowe ukierunkowane na rozwój osobisty w zakresie: komunikacjii asertywności, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, perswazji i radzenia sobie z manipulacjami. W obszarze sprzedaży, prowadzi głównie treningi z negocjacji, technik sprzedaży, obsługi klienta, budowania relacji biznesowych, handlowych rozmów telefonicznych, prowadzenia prezentacji.

Prowadzi programy Train the Trainers wraz z superwizjami w ramach procesu wsparcia zespołu trenerów wewnętrznych. Wdraża proces coachingu jako metody doskonalenia umiejętności pracownikóww wybranych obszarach organizacji. Wykonuje projekty wzmacniające i poprawiające efektywność zespołów zadaniowych.

Realizuje projekty Development Center i opracowuje implementacje Systemu Ocen Okresowych.

Prowadzi zajęcia z Psychologii dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej.

W przeszłości psycholog wojskowy– uczestnik V zmiany PKW w Iraku. Realizował działania psychologiczne dla personelu narażonego na ekspozycję na silny stres i zdarzenia traumatyczne podczas wykonywania zadań. Autor min. programu i materiałów do szkolenia psychologicznego dla wyjeżdżających na misje i procedur do działalności w jej czasie, opracował także standardy readaptacji po powrocie do kraju.Brał min. udział w szkoleniach „Countering the psychology of terrorism and combat stress” prowadzonych przez Defense Institute for Medical Operation, seminarium „Post-Combat Psychological Adaptation of Military Personnel” w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Prowadził, po konflikcie z Rosją, warsztaty szkoleniowe dla psychologów gruzińskich w Tbilisi pt. „Psychiczne konsekwencje działań wojennych. Psychologiczne metody odreagowania”.

Eliza Kacprzycka

    Radca Prawny/Trener

   kontakt: e.kacprzycka@charyzma.biz, tel: 663 114 693

 

Radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

Prowadzi własną kancelarię, posiada doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych i klientów indywidualnych.

Szkoleniowiec. Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia dla firm i instytucji, uczestniczy w projektach unijnych prowadząc szkolenia finansowane ze środków funduszy europejskich. Rozwija się w kierunku trenerstwa i coachingu, ukierunkowując swoje doświadczenie zwłaszcza na obsługę dużych korporacji.

Podczas prowadzenia szkoleń dostosowuje metodę szkoleniową do procesu grupowego uczestników szkolenia w celu wypracowania dla nich najlepszych rozwiązań oraz wykształcenia w nich umiejętności dopasowywania nabytej wiedzy do przyszłych doświadczeń. Po zakończeniu czasu trwania szkolenia kontynuuje pomoc prawną dla jego uczestników.