Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Coaching

Coaching on the job

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Coaching ikona Coaching on the job

Coaching on the job


Coaching on the job


Jedna z kluczowych ról wspólczesnego menedżera polega ciągłym dbaniu o rozwój kompetencji swojego zespołu. W tym celu stosuje się bardzo wiele metod, jednak z perspektywy 20 lat pracy w roli menedżera działów sprzedaży, a dziś trenera i coacha - szczególnie polecam formułę "Coaching on the job".

Co to takiego? Jest to metoda polegająca na rozwijaniu konkretnych umiejętności pracownika w jego realanym środowisku pracy, podczas wykonywania codziennych zadań przy udziale coacha, w oparciu o zdefiniowany proces i ustalone cele.

Autor książki "Szef w roli coacha" definiuje "coaching on the job", jako rozwój umiejętności podwładnego według określonego procesu pozbawionego elementu oceny" i to podejście jest dla mnie wzorcem podczas realizowanych sesji zarówno z handlowcami jak i menedżerami sprzedaży. Wysoka skuteczność tej metody wynika z połączenia dwóch procesów: coaching i treningu. Coaching pozwala pracownikowi na odnalezienie najlepszego dla siebie rozwiązania, a trening służy do przećwiczenia tego rozwiązania w bezpiecznej relacji z coachem.  

Metodę tę polecam szczegónie wszystkim Handlowcom, Doradcom Klienta, KAM i Menedżerom Sprzedaży, którzy swój biznes budują w oparciu o kontakty i relacje z Klientami. 

Bazując na 20 letnim doświadczeniu menedżera w roli coacha i trenera (ponad 200 dni w roli coacha i menedżera w procesach "coaching on the job") gwarantuję konktretne i mierzalne efekty oferownych usług: 

1. Procesy "Coaching on the job" pracowników działów sprzedaży w ich realnym środowisku pracy (np. wizyta rynkowa u klienta lub proces obsługi) w celu rozwijania konkretnych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i treningowych.

2. Warsztaty "Coaching on the job" dla menedżerów sprzedaży, kórych celem jest rozwijanie umiejętności stosowania tej metody w stosunku do swoich pracowników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy