Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Doradztwo

Procesy reklamacyjne

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Doradztwo ikona Procesy reklamacyjne

Procesy reklamacyjne

 

PROCESY REKLAMACYJNE


Producenci i usługodawcy coraz częściej zwracają uwagę, że wymagania Klientów co do jakości produktu/usługi oraz samego procesu obsługi nieustannie rosną. Z drugiej strony w opinii Klientów większość firm nie nadążą nad oczekiwaniami konsumentów, co najbardziej objawia się w procesach reklamacji.

Organizacja procesu obsługi reklamacji, który wiąże się z przyjęciem zgłoszenia, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za rozpatrzenie reklamacji, ustaleniem przyczyn i wreszcie rozwiązaniem problemu w sposób zapewniający sprawną obsługę przyjmowania i rozpatrywania gwarancji może stanowić element niezwykle istotny dla budowania pozytywnych relacji z Klientem w przyszłości.

Każdy proces reklamacji powinien być dopasowany do specyfiki danej firmy oraz modelu biznesowego w jakim ona działa, dlatego każde działanie doradcze w tym zakresie jest poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji i procesów obsługi Klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Zachęcamy, aby w tworzeniu i wdrożeniu procesów reklamacyjnych brali udział przedstawiciele wielu działów (produkcja, jakość, sprzedaż, magazyn, logistyka, marketing), bo takie podejście daje możliwość traktowania reklamacji jako szansy dla całej firmy, aby poprzez własne doskonalenie wpływać na jeszcze wiekszą lojalność Klientów.

W tym celu rekomendujemy w pierwszej fazie przeprowadzenie warsztatów międzydizałowych w celu wypracowania najlepszych form komunikacji, odpowiedzialności i decyzyjności, które posłużą do opisania efektywnego procesu obsługi i zarządzania reklamacjami. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy