Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Szkolenia

Zarządzenie ludźmi

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Szkolenia ikona Zarządzenie ludźmi

Zarządzenie ludźmi

WARSZTATY -"Psychologiczne narzędzia szefa w relacji z pracownikiem"

 
 

Warsztat: "Psychologiczne narzędzia szefa w relacji z pracownikiem."

 
Dla kogo: kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, liderzy zespołów, interim menedżerowie.

Cele warsztatu: 

 • Na poziomie wiedzy: poznanie psychologicznych mechanizmów i narzędzi komunikacyjnych niezbędnych do budowania właściwych relacji z pracownikiem 
 • Na poziomie umiejętności: poprzez praktyczny warsztat - rozwój umiejętności asertywnego reagowania w emocjonalnych rozmowach pracownikiem. Trening wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w trudnych sytuacjach w relacji 1x1 w sytuacji: spadku motywacji, dyscyplinowania pracownika, negocjacji nadmiernych oczekiwań. Warsztat udzielania właściwej informacji zwrotnej dopasowanej do potrzeb i poziomu relacji szef-pracownik.
 • Na poziomie postawy: wzmocnienie pewności siebie podczas trudnych rozmów z pracownikami. Zdobycie przekonania, że asertywność to umiejetność, której można i warto się uczyć przez całe życie.  

Forma warsztatu: zajęcia realizowane w 80% w formie warsztatowej poprzez udział w ćwiczeniach symulujących realne sytuacje menedżerów oraz casy study dopasowane do specyfiki branży uczestników.


Program warsztatu:

 • "Słuchaj, aby zrozumieć, zamiast odpowiedzieć", czyli grzechy główne szefa procesie komunikacji.
 • Kluczowe narzędzia komunikacji szefa w relacji z pracownikiem (intencja, pytania, parafraza, klaryfikacja, doszczegóławianie, podsumowywanie).
 • Podstawy analizy transakcyjnej, czyli relacja z pracownikiem z 3 perspektyw: Dorosły - Dziecko - Rodzic.
 • Kluczowe zasady budowania partnerskich relacji w oparciu o model WIN-WIN oraz Dorosły-Dorosły
 • Kontraktowanie i kształtowanie odpowiedzialności, czyli "Miękko do ludzi i twardo do problemu"
 • Algorytm asertywnej odmowy w sytuacji gdy mogę, ale nie chcę spełnić wygórowanych oczekiwań pracownika z wykorzystaniem "zdartej płyty" i parafrazy argumentów. 
 • Model rozmowy "motywująco-korygującej" w sytuacji, gdy realizacja ustalonych celów jest zagrożona.
 • Kluczowe elementy rozmowy, której celem jest ukaranie i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do pracownika.
 • Algorytm rozmowy z demotywowanym pracownikiem, czyli jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
 • Ludzka twarz szefa podczas zwalniania pracownika, czyli jak przeprowadzić ten proces zachowując szacunek i partnerskie podejście.
 • Właściwa informacja zwrotna, jako skuteczne narzędzie budowania partnerskich relacji oraz asertywnego stawiania granic w sytuacji gdy z roli kolegi wchodzi w rolę szefa.

Dedykowany trener: Waldemar Szymecki


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dopasowania programu szkolenia do branży, specyfiki firmy i modelu zarządzania, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy


 < Wróć