Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Szkolenia

Zarządzenie ludźmi

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Szkolenia ikona Zarządzenie ludźmi

Zarządzenie ludźmi

WARSZTATY - "Zarządzanie zespołem w sytuacji permanentnej zmiany"

 
 

Warsztat: "Zarządzanie zespołem w sytuacji permanentnej zmiany i konfliktu."

 
Dla kogo: kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, interim menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy projektów. 

Cele warsztatu: 

 • Na poziomie wiedzy: poznanie mechanizmów psychologicznych podczas reagowania na zmiany zarówno z perspektywy menedżera jak i pracownika. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Na poziomie umiejętności: poprzez praktyczny warsztat - trening umiejętności reagowania na zachowania pracowników w procesie zmiany oraz "warsztatowanie" najlepszych metod zarządzania zmianą i radzenie sobie w sytuacjach konfliktu w zespole.
 • Na poziomie postawy: zbudowanie przekonania, że dobre zarzadzanie "zmianą" przynosi korzyści dla całej organizacji, a konflikt jest nieuchronnym elementem budowania relacji między ludzkich i dla prawdziwego lidera może być szansą na wzmocnienie zespołu. 

Forma warsztatu: zajęcia realizowane w 80% w formie warsztatowej poprzez udział w ćwiczeniach symulujących realne sytuacje menedżerów oraz casy study dopasowane do specyfiki branży uczestników.


Program warsztatu:

 • Istota "permanentnej zmiany", jako naturalnego zjawiska we współczesnym świecie zarządzania zespołami, czyli dylematy zarządcze.
 • Menedżer w roli lidera i przywódcy w kontekście wyzwań stawianych przez ciągle zmieniające się organizacje.
 • "Zmiana" w kontekście zagrożeń i szans na rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej.
 • "Zacznij od siebie", czyli elastyczność jako najbardziej pożądana cecha i kompetencja w dzisiejszym biznesie.
 • 4 postawy pracowników w procesie wprowadzania zmiany (wyparcie / opór / próba / adaptacja) i sposobu reagowania oraz wpływania menedżera.
 • "Miękkie", czy "twarde" zarządzanie w procesie zmiany. Szanse i zagrożenia każdego z rozwiązań.
 • Informacja zwrotna, jako kluczowe narzędzie komunikacyjne menedżera w zarzadzaniu zmianą.
 • "Expose menedżera" w sytuacji ważnej zmiany w zespole, jako narzędzie do budowania własnego autorytetu, wyrażania się i oczekiwań.
 • Konflikt, jako zagrożenie i szansa oraz rola menedzera w tym procesie.
 • 5 typowych reakcji w sytuacji konfliktowej, charakterystyka i sposoby reagowania - indywidualny kwestionariusz.
 • Koło Ch. Moore'a jako narzędzie do diagnozowania źródła problemu. 
 • Menedżer w roli mediatora, czyli jak doprowadzić do WIN-WIN i wykorzystać sytuację konfliktowa do wzmocnienia zespołu i jego morale.

Dedykowany trener: Waldemar Szymecki


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dopasowania programu szkolenia do branży, specyfiki firmy i modelu zarządzania, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy


 < Wróć