Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Szkolenia

Zarządzenie ludźmi

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Szkolenia ikona Zarządzenie ludźmi

Zarządzenie ludźmi

WARSZTATY -"Delegowanie zadań, kompetencji i odpowiedzialności"

 
 

Warsztat "Delegowanie zadań, kompetencji i odpowiedzialności."

 
Dla kogo: kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, liderzy zespołów, kierownicy projektów

Cele warsztatu: 

 • Na poziomie wiedzy: poznanie zasad efektywnego delegowania oraz korzyści i zagrożeń w procesie z perspektywy menedżera i pracownika. Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Na poziomie umiejętności: poprzez praktyczny warsztat - trening umiejętności delegowania zadań i kompetencji z użyciem sprawdzonych praktycznych narzędzi rekomendowanych przez najlepszych menedżerów.
 • Na poziomie postawy: zbudowanie przekonania o potrzebie i korzyściach wynikających z delegowania i przełamanie obaw z tym związanych. 

Forma warsztatu: zajęcia realizowane w 80% w formie warsztatowej poprzez udział w ćwiczeniach symulujących realne sytuacje menedżerów oraz casy study dopasowane do specyfiki branży uczestników.


Program warsztatu:

 • Delegowanie jako kluczowa kompetencja efektywnego menedżera.
 • 7 najczęstszych obaw i błędów menedżera w procesie delegowania.
 • Korzyści dla menedżera i pracownika wynikające z dobrego delegowania zadań, odpowiedzialności i kompetencji.
 • Delegowanie zadań w kontekście matrycy zarządzania priorytetami D. Eisenhovera.
 • Jakie zadania można i warto delegować, a jakich zadań nie powinien delegować lider?
 • 6 stopni delegowania zadań według Hanreya Shermana.
 • Delegowanie zadań, a delegowanie odpowiedzialności - różnice i praktyczne przykłady biznesowe.
 • Delegowanie kompetecji w kontekście matrycy Herseya Blancharda (style zarządzania/zarządzanie sytuacyjne).
 • Delegowanie zadań jako narzędzie motywowania pracowników i ich rozwoju.
 • 12 kluczowych zasad delegowania zadań - najlepsze praktyki.
 • Model 5W2H, jako skuteczne narzędzie menedżera w delegowaniu zadań.
 • Model VALUE, jako narzedzie menedżera w delegowaniu zadań wymagających szczególnych kompetencji (w tym kompetencji menedżera).

Dedykowany trener: Waldemar Szymecki


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dopasowania programu szkolenia do branży, specyfiki firmy i modelu zarządzania, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy


 < Wróć