Szkolenie Doradztwo Coaching poczta kontakt@charyzma.biz Social Media facebook twitter
Szkolenia

Zarządzenie ludźmi

Tu jesteś ikona Strona główna ikona Szkolenia ikona Zarządzenie ludźmi

Zarządzenie ludźmi

WARSZTATY -"Efektywność menedżera w oparciu o priorytety i zarządzanie sobą w czasie"

 
 

Warsztat "Efektywność menedżera w oparciu o priorytety i zarządzanie sobą w czasie"

 
Dla kogo: kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, liderzy zespołów, KAM, kierownicy projektów

Cele warsztatu: 

 • Na poziomie wiedzy: poznanie narzędzi podnoszenia efektywności własnej (PDCA, 5W2H, ALPEN, SMARTER, trello.com)
 • Na poziomie umiejętności: poprzez praktyczny warsztat - trening: stosowania narzędzi zwiększających efektywność menedżerską, planowania pracy przez pryzmat priorytetów, wykorzystywania czasu jako kluczowego zasobu w organizacji, stawiania celów ilościowych i jakościowych.
 • Na poziomie postawy: zbudowanie wewnętrznej potrzeby podnoszenia efektywności działań z dbałością o worklife balance pracowników.

Forma warsztatu: zajęcia realizowane w 80% w formie warsztatowej poprzez udział w ćwiczeniach symulujących realne sytuacje menedżerów oraz casy study dopasowane do specyfiki branży uczestników.


Program warsztatu:

 • Proaktywność i reaktywność wg. S.Covey'a (7 nawyków skutecznego działania).
 • "Fotografia dnia", czyli analiza wykorzystanego czasu pracy.
 • Istota i definiacja efektywności, produktywności i skuteczności.
 • Praktyczne narzędzia ustalania priorytetów i planowania dnia/tygodnia/miesiąca pracy (ALPEN, Pareto, 20/20/60, Matryca D. Eisenhovera).
 • Zarządzanie zasobami własnymi i zasobami zespołu.
 • Wyznaczanie celów w praktyce menedżera (cele jakościowe i ilościowe) metodą SMARTER
 • Model podnoszenia efektywnosci własnej PDCA wg. E. Deminga.
 • Model 5W2H, jako narzędzie w delegowaniu zadań.
 • Aplikacja trello.com, jako praktyczne narzędzie do planowania i monitoringu realizacji zadań indywidualnych oraz zespołowych (projektowych).

Dedykowany trener: Waldemar Szymecki


W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dopasowania programu szkolenia do branży, specyfiki firmy i modelu zarządzania, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez: formularz kontaktowy


 < Wróć